Vinarija RIZMAN, faza III – Savjetovanje, Nadzor

192170697 4487703697906639 5870647886802193685 n 1

U siječnju, 2023. godine potpisan Ugovor sa RIZMAN VINA d.o.o. u vezi pružanja usluga Savjetovanja, Nadzora na izgradnji III faze Vinarije RIZMAN. Lokacija: Komarna, Dubrovačko-neretvanska županija Period realizacije projekta: 2023 – u tijeku Naručitelj: RIZMAN VINA d.o.o. Usluge na projektu: Glavni nadzor, Stručni nadzor

Privatna investicija, Blace – Savjetovanje, Nadzor

Blace

U siječnju, 2023. godine potpisan Ugovor sa privatnim Naručiteljem u vezi pružanja usluge Savjetovanja, Nadzora na izgradnji stambenog objekta. Lokacija: Blace, Dubrovačko-neretvanska županija Period realizacije projekta: 2023 – u tijeku Naručitelj: Privatna investicija Usluge na projektu: Glavni nadzor, Stručni nadzor

Nova luka Korčula, luka Polačište – Savjetovanje

1

U kolovozu, 2022. godine potpisan Ugovor sa tvrtkom Aqua Mont Service d.o.o., Beograd u vezi pružanja usluge poslovno -tehničke suradnje (savjetovanje) na izgradnji nove luke Korčula, luke Polačište. Opis projekta: Projektom je predviđena izgradnja luke otvorene za javni promet Polačište. Modernizacijom prometne infrastrukture na otoku Korčuli poboljšati će se povezanost otoka Korčule s okolnim otocima […]

PELJEŠKI MOST – Inženjering

most peljesac12 060722

U srpnju 2022. godine svečano otvoren most kopno – Pelješac (Pelješki most) sa pristupnim cestama. Ivica Granić, dipl.ing.građ., kao dio tima Izvođača, angažiran i imenovan Voditelj radova tijekom izrade kolničke konstrukcije mosta, izrade hidroizolacijskih sustava, na poslovima prednapinjanja, na poslovima montaže sustava kosih zatega, radovima montaže čelične rasponske konstrukcije mosta, kao i na poslovima kontrole […]

Ivica Granić, dobitnik KOLOS-a – Inženjering

KOLOS1

U lipnju 2022. godine, u sklopu 16. Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva, koji se održavaju u Opatiji od 09. do 11. lipnja., dodijeljene su nagrade KOLOS. Nagrada KOLOS dodjeljuje se za osobiti doprinos Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, za doprinos graditeljskoj struci, te za razvoj građevinske djelatnosti. Ivica Granić, dipl.ing.građ., Ivan Puđa, […]