Inženjering

Savjetovanje

Upravljanje graditeljskim projektima

Stručni nadzor

Projektiranje

Građenje

Naš tim može osigurati pružanje različitih inženjerskih usluga koje će jamčiti da će predviđena provedba projekata biti uspješna, u skladu sa zadanim specifikacijama i zakonskim okvirima, unutar zadanih vremenskih i financijskih okvira. Uz iskustvo stečeno na kapitalnim projektima financiranim iz EU sredstava, možemo pružiti cjelokupnu uslugu savjetovanja, vođenja i upravljanja projekta, nadzora, ali i usluge projektiranja i organizacije procesa građenja.

Savjetovanje

Usluga obuhvaća tehničko savjetovanje u skladu sa zahtjevima Klijenta te može obuhvaćati inženjerske usluge vezane uz pripremu projekata, provedbu nabave ili podršku tijekom procesa realizacije projekta, sa naglaskom na procese planiranja, građenja, financijskog praćenja projekta, pripreme Ugovora i sl.

Upravljanje graditeljskim projektima

Usluga obuhvaća stručno i učinkovito upravljanje projektom kroz kontrolu tehničkih i financijskih dijelova projekata, počevši od idejne faze, svih faza provedbe projekta unutar zadanih vremenskih i financijskih okvira sve do konačne primopredaje objekta Investitoru.

Stručni nadzor

Usluga stručnog nadzora nad građenjem uključuje osiguranje projektom predviđene kvalitete, praćenje napretka radova, kontrolu i odobravanje pojedinih faza radova, kontrolu nesukladnosti, provedbu tekućih ili kontrolnih ispitivanja, kontrolu zaštite na radu na gradilištima, praćenje vremenskog plana, izradu izvještaja i sl..

Projektiranje

Sa partnerima, možemo osigurati izradu građevinskih projekata, kako u niskogradnji, tako i visokogradnji počevši od idejnih arhitektonskih rješenja, sve do izrade dokumentacije na razini glavnih i izvedbenih projekata, uz stručnu podršku tijekom procesa ishođenja dozvola, suglasnosti ili različitih odobrenja.

Građenje

Sa partnerima, možemo osigurati izvedbu građevinskih radova u visokogradnji sa naglaskom na izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih te turističkih objekata na području južne Hrvatske, točnije Dubrovačko-neretvanske županije.