Pelješki most

PROJEKTA

Opis

Pelješki most sagrađen je kao dio državne ceste koja obilazi Neumski koridor, odnosno kao dio projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je sredinom 2017. godine, a postupak javne nabave radova izgradnje mosta okončan je 21. svibnja 2018. godine, potpisivanjem ugovora s kineskim konzorcijem predvođenim tvrtkom China Road and Bridge Corporation. Radovi na izgradnji započeli su u srpnju iste godine. Izvorno ugovoreni rok za izgradnju bio je 36 mjeseci, odnosno 3 godine, a most je pušten u promet zajedno s dijelom pristupnih cesta u ljeto 2022.

Vrijednost ugovora za izgradnju mosta bila je 2,08 milijardi kuna (oko 278 milijuna eura), bez poreza na dodanu vrijednost. Najveći dio tog iznosa, 85 % od ukupne sume, financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok se preostalih 15 % financirano nacionalnim sredstvima, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nosivu strukturu Mosta Pelješac čini rasponski sklop preko 13 raspona, koji se oslanja na 12 stupova i dva krajnja oslonca – upornjaka. Središnji dio sklopa je ovješeni most, koji se sastoji od grednog nosača, pilona i sustava kosih zatega.

Rubni dijelovi sklopa su jednostavniji gredni mostovi, kod kojih se nosač oslanja izravno na stupove.

Središnji dio nosive strukture mosta sastoji se od pet glavnih otvora veličine po 285 metara i šest pilona – glavnih stupova na dubokim temeljima, visokih od 85 do 100 m nad površinom mora. Glavna nosiva konstrukcija, 22,5 metara široka greda, je od čelika, s dijelovima betonskog sklopa nad pilonima. Prometnicu na mostu čini kolnik s dvije trake, za svaki smjer po jedna, sa zaustavnim trakama i razdjelnim pojasom između suprotnih smjerova.

Plovidbeni profil ispod mosta po projektnom zadatku širok je 200, a visok 55 metara.

Po dubini temeljenja, složenost konstrukcijskog sklopa i utrošku gradiva radi se o daleko najvećem mostu u Hrvatskoj, koji će zahvaljujući originalnoj koncepciji naći mjesto među najznačajnijim europskim graditeljskim postignućima našeg vremena.

Link: https://hrvatske-ceste.hr/hr/most-peljesac

Link (CPJD): https://povezanahrvatska.eu/projekti/peljeski-most/

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oZ4ci418oRY

Link: https://www.linkedin.com/posts/igranic_peljeagpkimost-peljesacbridge-connectingcroatia-activity-6957317439969726464-jf4v?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Detalji projekta