projekti

Istaknuti i dovršeni projekti

VENI d.o.o.

PROJEKTI

Istaknuti

Vinarija RIZMAN, faza III

Pelješki most

Privatna investicija, Blace

Ostali projekti

1

Nova luka Korčula, luka Polačište

Lokacija: Žrnovska Banja, Korčula
Period realizacije projekta: 2022 – u tijeku
Naručitelj: Aqua Mont Service d.o.o. /ŽLU Korčula
Usluge na projektu: Savjetovanje
3

Stambena zgrada, Metković

Lokacija: Metković
Period realizacije projekta: 2022
Naručitelj: VENI d.o.o.
Usluge na projektu: Projektiranje, Ishođenje dozvola (vlastita investicija)
2 e1683725208888

Razvojni projekti u turističkom sektoru

Lokacija: otoci Šolta, Hvar, Brač
Period realizacije projekta: 2017
Naručitelj: PERAGO d.o.o.
Usluge na projektu: Savjetovanje
1

Nova luka Korčula, luka Polačište

Lokacija: Žrnovska Banja, Korčula
Period realizacije projekta: 2022 – u tijeku
Naručitelj: Aqua Mont Service d.o.o. /ŽLU Korčula
Usluge na projektu: Savjetovanje
3

Stambena zgrada, Metković

Lokacija: Metković
Period realizacije projekta: 2022
Naručitelj: VENI d.o.o.
Usluge na projektu: Projektiranje, Ishođenje dozvola (vlastita investicija)
2 e1683725208888

Razvojni projekti u turističkom sektoru

Lokacija: otoci Šolta, Hvar, Brač
Period realizacije projekta: 2017
Naručitelj: PERAGO d.o.o.
Usluge na projektu: Savjetovanje