Privatna investicija, Blace

PROJEKTA

Opis

Izgradnja stambene građevine sa 3 stambene jedinice.

Detalji projekta