Vinarija RIZMAN, faza III

PROJEKTA

Opis

U prvoj i drugoj fazi su izvedeni dijelovi podruma vinarije, galerija te dio prizemlja. Treća faza izgradnje vinarije obuhvaća izgradnju preostalog dijela podruma te dijela prizemlja. Dio podruma predviđen III fazom izgradnje sastojat će se od prostora za prijem, preradu i fermentaciju te podruma dok će na etaži prizemlja biti izgrađeni apartmani.

Detalji projekta