Vinarija RIZMAN, faza III – Savjetovanje, Nadzor

Facebook
LinkedIn

U siječnju, 2023. godine potpisan Ugovor sa RIZMAN VINA d.o.o. u vezi pružanja usluga Savjetovanja, Nadzora na izgradnji III faze Vinarije RIZMAN.

Lokacija: Komarna, Dubrovačko-neretvanska županija

Period realizacije projekta: 2023 – u tijeku

Naručitelj: RIZMAN VINA d.o.o.

Usluge na projektu: Glavni nadzor, Stručni nadzor

Ostale novosti

PELJEŠKI MOST – Inženjering

U srpnju 2022. godine svečano otvoren most kopno – Pelješac (Pelješki most) sa pristupnim cestama. Ivica Granić, dipl.ing.građ., kao dio tima Izvođača, angažiran i imenovan